NOR. We kopen van zoveel mogelijk leveranciers meer materiaal in om lange tijd, grote hoeveelheden tests af te kunnen nemen. Maar op dit moment is het onverstandig. Als je kijkt hoe mensen met een beperking eigenlijk gewoon bezorgd zijn, omdat een ander het misschien niet zo nauw neemt met de regels, kan ik eigenlijk steeds minder daadwerkelijk onderdeel uitmaken van die samenleving, want ik weet op het moment dat ik dat virus onder de leden krijg dat het wel ’s fataal zou kunnen zijn. Een al daadwerkelijk in een contract en vier waar het contract op dit moment wordt vormgegeven. Formula 1 Pre-season Testing 2020 TESTING. Rutte geeft daar nu duidelijkheid over: de cijfers geven geen aanleiding om mensen weer naar kantoor te laten komen. En je zal dan weer advies moeten vragen van jongens: hoe ga je nou om met de eventualiteiten. Nu zien we dat de besmettingscijfers weer stabiel zijn, of zelfs licht dalen. De presentatie was in handen van Airen Mylene, Annemarie Bruning, Mark Labrand en Shelly Sterk. Maar iemand die om redenen een boete krijgt boven de 18, en dus van boven de 100 euro die wel geregistreerd wordt, dat op zichzelf, dat enkele feit, betekent niet dat je geen VOG krijgt. Daar speelt natuurlijk een aantal vraagstukken. Laten we kijken wat er allemaal wel kan, juist doordat we ons aan de regels houden. En zoals u ongetwijfeld nog weet: de laatste formele datum op onze routekaart van coronamaatregelen. Dat is de directe aanleiding voor deze persconferentie. Nou, nogal. Een ademtest bijvoorbeeld. U schetst net dat er een tekort is qua testcapaciteit. Maar ook daar kunnen natuurlijk deskundigen je in adviseren. De afwijking bedraagt maximaal een paar minuten. Waar Hugo de Jonge net over sprak is dat je meer specifiek wilt gaan kijken, zo snel mogelijk, naar: wat is er regionaal aan extra maatregelen nodig? Dat maakt dat deze mensen zich ernstig in de verdediging gedrukt voelden in de discussie ook in de afgelopen weken. Daar speelt allereerst het vraagstuk: wat is uit het oogpunt van infectieziektebestrijding eigenlijk het belangrijkst? Ja, of moeten we Nederland, of is het punt dat we Nederland zo moeten inrichten dat we vanaf nu af aan een soort infrastructuur hebben om dit soort virussen op te vangen op het moment dat ze er zijn. Dat hebben we laten zien. Ja, we hebben nu de lessen learned, de lessen getrokken die ons helpen om een volgende golf te voorkomen en in ieder geval daar zo goed mogelijk op voorbereid te zijn. Het advies was van afgelopen vrijdag. Of denk aan de routekaart zelf, die in het voorjaar steeds door ons eigen goede gedrag werd ingehaald, waardoor we voor de zomer ineens grote stappen konden zetten. Het gesprek met een regio: waar zitten die clusters nou op dit moment, die uitbraakclusters op dit moment en welke maatregelen zouden er nodig zijn omdat er weer onder te krijgen? Je zult veel preciezer, veel gerichter moeten zijn. Moeten we dan nog een jaar door zoals we nu doen? Ja, dan kom je in een semantische discussie terecht. En die heel veel medewerkers in die verpleeghuizen die hebben zich echt zorgen gemaakt. Vraag voor minister De Jonge. En ook bestuurders hebben zich zorgen gemaakt van kan ik mijn medewerkers nog voldoende beschermen. Dat bleken er bijna 3 te zijn. Woensdag 13 februari besloot het Europees Parlement dat trucks per 1 september 2020 in totaal 90 centimeter langer mogen zijn. En je kunt dus onmogelijk zeggen van zo’n grote groep dat die in zijn volledigheid af te schermen zou zijn op deze manier. En dat zal je dus elke keer heel goed moeten afwegen, en daarom hecht ik eraan, misschien ook goed om hier te onderstrepen, maar met iedereen die ik heb gesproken in de afgelopen weken ook die al te veel eigenlijk uit ging van een soort van automatisme, namelijk: als dit de stand is op het dashboard, dan betekent dat dus dat je deze maatregelen moet treffen, daar zeg ik altijd bij: nee, dat vergt altijd een bestuurlijke weging. Tegelijkertijd realiseer ik me heel goed hoe moeilijk het in deze fase is om vol te houden. En dat is ook waardevol. Dus je moet dan iedere keer blijven zeggen, dat is echt belangrijk: mensen, dat was een proef, die loopt nu af en dan gaan we ‘m evalueren, om te kijken of het effect heeft op het gedrag van mensen. Laat onverlet dat de richtlijnen (onverstaanbaar, red.) Maar in de regio, staat in de wet, zijn de voorzitters van de veiligheidsregio’s aan zet. Dus die lessen die trek je eigenlijk elke dag. En als je dat wilt, dan moet je en nog veel beter zicht creëren, ook regionaal, waar zit het nu? Sterker nog daar hebben we zelf om gevraagd omdat ik denk dat dit belangrijk is. U weet om klaar te zijn voor die tweede golf ligt er inmiddels enorme vracht aan persoonlijke beschermingsmiddelen daar. Dus het is natuurlijk niet zo dat dat blijft in die groep met alleen jongeren. Dat zou kunnen leiden tot nadere prioritering, maar zover zijn we nog niet. Kwetsbare ouderen, mensen met een handicap, mensen met een longziekte, andere mensen met een kwetsbare gezondheid. Dus je moet wel telkens blijven zeggen ‘in elke testfase kan het nog tegenvallen’. Als een van de signaalwaarden wordt overschreden op een van de indicatoren op het dashboard, ja dan leidt dat tot een gesprek met zo’n regio op basis van de analyse van de GGD, op basis van de analyse ook van het RIVM. Iets leuks verzinnen is altijd goed. We gaan gewoon iedereen die vragen heeft, kan die stellen. Wat we zullen moeten doen, en die vraag heb ik ook bij het OMT neergelegd, wat we zullen moeten doen is als de vraag het aanbod overstijgt, en dat is eigenlijk wat er de facto aan de hand is op dit moment, dan zullen we wellicht genoodzaakt zijn te moeten besluiten om nadere prioriteiten te stellen. En dat je ook openstaat voor andere opvattingen. Je zou het eigenlijk zo kunnen zien: die indeling hebben we gemaakt op 3 niveaus. En daar zal Hugo de Jonge zo nog meer over zeggen.

.

Giuseppina In Cinese, Mick Jagger Compagna, La Paranza Dei Bambini Nicola, 7 Dicembre 2019, Video Di Philippe Daverio, Calendario Luglio 2022, Affitti Reggio Emilia 300 Euro, Chi è Nato Il 20 Aprile Che Segno E, Silvestro Iii Papa,